Privacy & Policy

NL

 

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

U dient zich ervan bewust te zijn dat www.tj-shop.be niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren. TJ shop respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens . Gebruik van onze diensten ,Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van (webshop)  of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van (webshop)  of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Deze website maakt gebruik van om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van (webshop) of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van webapplicaties welke wij gebruiken ten behoeve van onze webwinkel. Hieronder valt o.a. het WebwinkelKeur beoordelingen systeem. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden. Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser. We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen: shop@tjmusic.eu

HET VERZAMELEN EN GEBRUIK VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Persoonlijke gegevens zijn gegevens die toelaten om een bepaalde persoon te identificeren of te contacteren.U kan gevraagd worden om uw persoonlijke gegevens te verstrekken op elk moment dat u in contact treedt met Mineur B.V. of met een aan Mineur B.V. gelieerde onderneming. Mineur B.V. en de aan haar gelieerde ondernemingen mogen deze persoonlijke gegevens met elkaar delen en gebruiken in overeenstemming met dit Privacybeleid. Ze mogen uw persoonlijke gegevens ook samen brengen met andere informatie om onze producten, diensten, inhoud en advertenties te verstrekken en te verbeteren.Hier vindt u enkele voorbeelden van het type van persoonlijke gegevens dat Mineur B.V. kan verzamelen en hoe we deze persoonlijke gegevens kunnen gebruiken. 

COOKIES

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina'€™s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen.Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de "€œAnalytics"€-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

 OPENBAARMAKING AAN DERDE PARTIJEN

Bij tijden kan Mineur B.V. bepaalde persoonlijke gegevens ter beschikking stellen aan bedrijven die strategisch verbonden zijn met Mineur B.V. die werken met Mineur B.V. om producten en diensten te verstrekken of die Mineur B.V. helpen om aan klanten te verkopen. Wanneer u bijvoorbeeld een boeking doet, geeft u aan Mineur B.V. en uw provider toestemming om tijdens het activeringsproces informatie uit te wisselen om uw aanvraag te beoordelen. Zodra uw aanvraag voor de dienst is goedgekeurd, zal uw account beheerd worden door de respectievelijke privacybeleiden van Mineur B.V. en uw provider. Persoonlijke gegevens zullen enkel door Mineur B.V. gedeeld worden om producten, diensten en advertenties te verstrekken of te verbeteren; persoonlijke gegevens zullen nooit met derde partijen gedeeld worden voor hun marketing doeleinden.

ANDEREN

Het kan voor Mineur B.V. noodzakelijk zijn €“bij wet, naar aanleiding van een rechtszaak en/of verzoeken van publieke overheden van binnen of buiten het land waar u woont- om uw persoonlijke gegevens openbaar te maken. Wij kunnen uw gegevens ook vrijgeven als wij van mening zijn dat dit nodig of gepast is in het kader van de nationale veiligheid, de ordehandhaving of andere zaken van publiek belang.Wij kunnen uw gegevens ook vrijgeven als we vaststellen dat dit redelijkerwijze noodzakelijk is om onze algemene voorwaarden af te dwingen of om onze verrichtingen of gebruikers te beschermen. Daarenboven mogen we in geval van reorganisatie, fusie of verkoop alle persoonlijke gegevens die we verzamelen overdragen aan de betreffende derde partij.

BESCHERMING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Mineur B.V. neemt voorzorgen €“met inbegrip van administratieve, technische en fysieke maatregelen- om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, diefstal en misbruik, alsook tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging.Wanneer u gebruik maakt van sommige diensten of toepassingen of berichten post op een sociale netwerkdienst, zijn de persoonlijke gegevens die u deelt zichtbaar voor andere gebruikers en kunnen ze door hen gelezen, verzameld of gebruikt worden. U bent verantwoordelijk voor de persoonlijke gegevens die u verkiest weer te geven in deze omstandigheden. Als u bijvoorbeeld uw naam en e-mailadres weergeeft in een bericht op een sociale netwerkdienst, wordt deze informatie publiek. Gelieve voorzichtig te zijn indien u gebruik maakt van deze functies.

 

INTEGRITEIT EN HET BEWAREN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Mineur B.V. maakt het makkelijk voor u om uw persoonlijke gegevens correct, volledig op te geven. We zullen uw persoonlijke gegevens bewaren gedurende de periode die nodig is om de doeleinden zoals beschreven in dit Privacybeleid te vervullen tenzij een langere bewaartermijn vereist is of toegelaten is bij wet.

 

SITES EN DIENSTEN VAN DERDE PARTIJEN

De websites, producten, toepassingen en diensten van Mineur B.V. kunnen koppelingen bevatten naar de websites, producten en diensten van derde partijen. Informatie die wordt verzameld door derde partijen, die locatiegegevens en contactgegevens kunnen bevatten, worden beheerd door hun privacypraktijken. Wij moedigen u aan om kennis te nemen van de privacypraktijken van deze derde partijen.

 

 VRAGEN OVER PRIVACY

Als u vragen of opmerkingen hebt over het privacybeleid van Mineur B.V. of de verwerking van gegevens, kunt u contact met ons opnemen.Het Privacybeleid van Mineur B.V. kan af en toe gewijzigd worden. Indien het beleid op substantiële wijze gewijzigd wordt, wordt hiervan melding gemaakt op onze website en wordt het bijgewerkte Privacybeleid op de website gepubliceerd.

 

 

DE 

Wir sind uns bewusst, dass Sie uns vertrauen. Wir sehen es daher als unsere Verantwortung an, Ihre Privatsphäre zu schützen. Auf dieser Seite teilen wir Ihnen mit, welche Daten wir sammeln, wenn Sie unsere Website nutzen, warum wir diese Daten sammeln und wie wir Ihre Benutzererfahrung verbessern. Auf diese Weise verstehen Sie genau, wie wir arbeiten.

Sie sollten sich bewusst sein, dass www.tj-shop.be nicht für die Datenschutzpraktiken anderer Websites und Ressourcen verantwortlich ist. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit den Datenschutzbestimmungen einverstanden. TJ Shop respektiert die Privatsphäre aller Benutzer seiner Website und stellt sicher, dass die persönlichen Daten, die Sie uns zur Verfügung stellen, vertraulich behandelt werden.

Unsere Verwendung der gesammelten Daten. Nutzung unserer Dienste Wenn Sie sich für einen unserer Dienste anmelden, bitten wir Sie, persönliche Daten anzugeben. Diese Daten werden zur Ausführung des Dienstes verwendet. Die Daten werden auf sicheren Servern von (Webshop) oder Dritten gespeichert. Wir werden diese Informationen nicht mit anderen persönlichen Informationen kombinieren, die wir haben.

Wenn Sie uns E-Mails oder andere Nachrichten senden, behalten wir diese möglicherweise bei. Manchmal fragen wir Sie nach Ihren persönlichen Daten, die für die jeweilige Situation relevant sind. Dies ermöglicht es, Ihre Fragen zu bearbeiten und Ihre Anfragen zu beantworten. Die Daten werden auf sicheren Servern von (Webshop) oder Dritten gespeichert. Wir werden diese Informationen nicht mit anderen persönlichen Informationen kombinieren, die wir haben.

Wir sammeln Daten für die Forschung, um einen besseren Einblick in unsere Kunden zu erhalten, damit wir unsere Dienstleistungen entsprechend anpassen können.

Diese Website hilft der Website bei der Analyse der Nutzung der Website durch Benutzer. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Nutzung der Website können auf sichere Server von (Webshop) oder von Dritten übertragen werden. Wir verwenden diese Informationen, um zu verfolgen, wie Sie die Website nutzen, um Berichte über Website-Aktivitäten zu erstellen und um andere Dienste im Zusammenhang mit Website-Aktivitäten und Internetnutzung bereitzustellen.

Wir sammeln oder verwenden Informationen nicht für andere als die in dieser Datenschutzrichtlinie beschriebenen Zwecke, es sei denn, wir haben Ihre vorherige Zustimmung eingeholt.

Die Informationen werden nicht an Dritte weitergegeben, mit Ausnahme von Webanwendungen, die wir zum Nutzen unseres Webshops verwenden. Dies beinhaltet das WebwinkelKeur-Bewertungssystem. Diese Daten werden nur für den jeweiligen Antrag verwendet und nicht weiter verbreitet. In einigen Fällen können die Informationen auch intern geteilt werden. Unsere Mitarbeiter sind verpflichtet, die Vertraulichkeit Ihrer Daten zu respektieren.

Diese Datenschutzerklärung ist auf die Nutzung und die Möglichkeiten dieser Website zugeschnitten. Änderungen und / oder Ergänzungen dieser Website können zu Änderungen dieser Datenschutzerklärung führen. Es ist daher ratsam, diese Datenschutzerklärung regelmäßig zu konsultieren.

Wir bieten allen Besuchern die Möglichkeit, alle uns derzeit zur Verfügung gestellten persönlichen Daten anzuzeigen, zu ändern oder zu löschen.

Am Ende jedes Mailings finden Sie die Möglichkeit, Ihre Daten zu ändern oder sich abzumelden.

Wenn Sie Ihre Daten ändern oder sich aus unseren Dateien entfernen möchten, kontaktieren Sie uns bitte. Siehe die Kontaktdaten unten. Die meisten Browser akzeptieren standardmäßig Cookies. Sie können Ihren Browser jedoch zurücksetzen, um alle Cookies abzulehnen oder anzugeben, wann ein Cookie gesendet wird. Einige Funktionen und Dienste auf unseren und anderen Websites funktionieren jedoch möglicherweise nicht ordnungsgemäß, wenn Cookies in Ihrem Browser deaktiviert sind. Wir überprüfen regelmäßig, ob wir diese Datenschutzrichtlinie einhalten. Wenn Sie Fragen zu dieser Datenschutzrichtlinie haben, wenden Sie sich bitte an: shop@tjmusic.eu

 

ERFASSUNG UND VERWENDUNG PERSÖNLICHER DATEN

Personenbezogene Daten sind Daten, mit denen Sie eine bestimmte Person identifizieren oder kontaktieren können. Sie können jederzeit aufgefordert werden, Ihre personenbezogenen Daten anzugeben, wenn Sie sich an Mineur B.V. wenden. oder mit einem an Mineur B.V. Partner. Mineur B.V. und seine verbundenen Unternehmen können diese persönlichen Informationen gemäß dieser Datenschutzrichtlinie weitergeben und verwenden. Sie können Ihre persönlichen Daten auch mit anderen Informationen kombinieren, um unsere Produkte, Dienstleistungen, Inhalte und Werbung bereitzustellen und zu verbessern. Hier einige Beispiele für die Art der persönlichen Daten, die Mineur B.V. sammeln und wie wir diese personenbezogenen Daten nutzen können.

 

COOKIES

Wir verwenden Cookies auf dieser Website. Ein Cookie ist eine einfache kleine Datei, die zusammen mit Seiten dieser Website [und / oder Flash-Anwendungen] gesendet und von Ihrem Browser auf Ihrer Festplatte Ihres Computers gespeichert wird. Sie haben das Recht, den Zugriff anzufordern in und Korrektur oder Löschung Ihrer Daten. Siehe dazu unsere Kontaktseite. Um Missbrauch zu verhindern, können wir Sie bitten, sich angemessen auszuweisen. Wenn Sie auf personenbezogene Daten zugreifen möchten, die mit einem Cookie verknüpft sind, müssen Sie eine Kopie des betreffenden Cookies senden. Sie können Cookies nur selbst löschen, da sie auf Ihrem Computer gespeichert sind. Bitte konsultieren Sie das Handbuch Ihres Browsers. Im Rahmen des "€" Analytics "-Dienstes wird auf der Website des amerikanischen Unternehmens Google ein Cookie abgelegt. Wir verwenden diesen Service, um zu verfolgen und Berichte darüber zu erhalten, wie Besucher die Website nutzen. Google kann diese Informationen an Dritte weitergeben, wenn Google gesetzlich dazu verpflichtet ist oder wenn Dritte die Informationen im Auftrag von Google verarbeiten. Wir haben keinen Einfluss darauf. Die von Google gesammelten Informationen werden so weit wie möglich anonymisiert. Ihre IP-Adresse wird ausdrücklich nicht angegeben. Die Informationen werden an Google in den USA übertragen und dort gespeichert.

 

WEITERGABE AN DRITTE 

 

Manchmal ist Mineur B.V. Unternehmen, die strategisch mit Mineur B.V. verbunden sind, bestimmte personenbezogene Daten zur Verfügung stellen. die mit Mineur B.V. Produkte und Dienstleistungen anzubieten oder dass Mineur B.V. helfen, an Kunden zu verkaufen. Wenn Sie beispielsweise eine Buchung vornehmen, geben Sie Mineur B.V. und die Erlaubnis Ihres Anbieters, während des Aktivierungsprozesses Informationen auszutauschen, um Ihre Anwendung zu überprüfen. Sobald Ihre Anfrage für den Service genehmigt wurde, wird Ihr Konto von den jeweiligen Datenschutzrichtlinien von Mineur B.V. verwaltet. und Ihr Provider. Personenbezogene Daten werden nur von Mineur B.V. geteilt werden, um Produkte, Dienstleistungen und Werbung bereitzustellen oder zu verbessern; Personenbezogene Daten werden niemals zu Marketingzwecken an Dritte weitergegeben.

 

ANDERE

 

Es ist möglich für Mineur B.V. sind gesetzlich erforderlich, nachdem eine Klage eingereicht wurde und / oder Behörden in oder außerhalb Ihres Wohnsitzlandes aufgefordert wurden, Ihre persönlichen Daten offenzulegen. Wir können Ihre Informationen auch freigeben, wenn wir der Ansicht sind, dass dies für die nationale Sicherheit, die Strafverfolgung oder andere Zwecke von öffentlichem Interesse erforderlich oder angemessen ist, und wir können Ihre Informationen auch freigeben, wenn wir dies für angemessen halten zur Durchsetzung von Geschäftsbedingungen oder zum Schutz unserer Betriebe oder Benutzer. Darüber hinaus können wir im Falle einer Umstrukturierung, Fusion oder eines Verkaufs alle von uns gesammelten persönlichen Daten an den entsprechenden Dritten weitergeben.

 

BESCHERMING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Mineur B.V. neemt voorzorgen €“met inbegrip van administratieve, technische en fysieke maatregelen- om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, diefstal en misbruik, alsook tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging.Wanneer u gebruik maakt van sommige diensten of toepassingen of berichten post op een sociale netwerkdienst, zijn de persoonlijke gegevens die u deelt zichtbaar voor andere gebruikers en kunnen ze door hen gelezen, verzameld of gebruikt worden. U bent verantwoordelijk voor de persoonlijke gegevens die u verkiest weer te geven in deze omstandigheden. Als u bijvoorbeeld uw naam en e-mailadres weergeeft in een bericht op een sociale netwerkdienst, wordt deze informatie publiek. Gelieve voorzichtig te zijn indien u gebruik maakt van deze functies.

 

INTEGRITEIT EN HET BEWAREN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Mineur B.V. maakt het makkelijk voor u om uw persoonlijke gegevens correct, volledig op te geven. We zullen uw persoonlijke gegevens bewaren gedurende de periode die nodig is om de doeleinden zoals beschreven in dit Privacybeleid te vervullen tenzij een langere bewaartermijn vereist is of toegelaten is bij wet.

 

SITES EN DIENSTEN VAN DERDE PARTIJEN

De websites, producten, toepassingen en diensten van Mineur B.V. kunnen koppelingen bevatten naar de websites, producten en diensten van derde partijen. Informatie die wordt verzameld door derde partijen, die locatiegegevens en contactgegevens kunnen bevatten, worden beheerd door hun privacypraktijken. Wij moedigen u aan om kennis te nemen van de privacypraktijken van deze derde partijen.

 

FRAGEN ZUR DATENSCHUTZ

Wenn Sie Fragen oder Kommentare zur Datenschutzrichtlinie von Mineur B.V. oder die Verarbeitung von Daten können Sie uns kontaktieren. kann von Zeit zu Zeit geändert werden. Wenn die Richtlinie wesentlich geändert wird, wird dies auf unserer Website veröffentlicht und die aktualisierte Datenschutzrichtlinie wird auf der Website veröffentlicht.