Retour / Rückgabe

 

NL

Retourneren

Neem contact met ons op via shop@tjmusic.be

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zijn de kosten voor het retourneren van de producten voor de rekening van de consument.

 

Producten kunnen geretourneerd worden naar: 

TJ MUSIC 

Koutermanstraat 13A

8550 Zwevegem

Belgie 

 

Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 7 dagen, na ontvangst van het product,  kenbaar te maken aan de ondernemer.

Het kenbaar maken dient de consument te doen middels een geschreven bericht/e-mail.

Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen.

De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. 

Indien de klant na afloop van de genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit. 

Kosten in geval van herroeping 

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zijn de kosten voor het retourneren van de producten voor de rekening van de consument.

Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

 

DE

Rückgabe

Kontaktieren Sie uns unter shop@tjmusic.be

Wenn der Verbraucher von seinem Widerrufsrecht Gebrauch macht, gehen die Kosten für die Rücksendung der Produkte zu Lasten des Verbrauchers.

Produkte können zurückgegeben werden an:

 

TJ MUSIC

Koutermanstraat 13A

8550 Zwevegem

Belgien

 

Wenn der Verbraucher von seinem Widerrufsrecht Gebrauch machen möchte, ist er verpflichtet, dies dem Unternehmer innerhalb von 7 Tagen nach Erhalt des Produkts mitzuteilen.

Der Verbraucher muss dies durch eine schriftliche Nachricht / E-Mail bekannt machen.

Nachdem der Verbraucher bekannt gegeben hat, dass er von seinem Widerrufsrecht Gebrauch machen möchte, muss der Kunde das Produkt innerhalb von 14 Tagen zurücksenden.

Der Verbraucher muss nachweisen, dass die gelieferte Ware pünktlich zurückgegeben wurde, beispielsweise durch einen Versandnachweis.

Hat der Kunde nach den vorgenannten Fristen nicht bekannt gegeben, dass er von seinem Widerrufsrecht Gebrauch machen möchte, resp. Das Produkt wurde nicht an den Unternehmer zurückgegeben, der Kauf ist eine Tatsache.

Kosten im Falle einer Auszahlung

Wenn der Verbraucher von seinem Widerrufsrecht Gebrauch macht, gehen die Kosten für die Rücksendung der Produkte zu Lasten des Verbrauchers.

Wenn der Verbraucher einen Betrag bezahlt hat, erstattet der Unternehmer diesen Betrag so bald wie möglich, spätestens jedoch 14 Tage nach der Stornierung. Voraussetzung hierfür ist, dass das Produkt bereits beim Online-Händler eingegangen ist oder ein schlüssiger Nachweis der vollständigen Rücksendung erbracht werden kann.